hier is Tinus!

Zo lief had God de wereld dat Hij zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft  opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.  Johannes 3:16

Bezoekers nu

Bezoekers totaal

zaten


Home Wie ben ik Onoverzichtelijke bocht Zijn Naam Cursief Eerste hulp Maarten In vogelvlucht Links Contact

Een vrouw die de HERE vreest,

die is te prijzen. Spreuken 31:30


Er staat een stormachtige wind en de zee gaat hevig tekeer.

Een man staat eenzaam op het strand.

Hij kijkt uit over de woeste eindeloosheid van de zee.

Dan maakt een schip zich los in de haven.

Het is een schoener die zee kiest.

Met de wind in de zeilen vaart het schip de horizon tegemoet.

De man op het strand kijkt het schip na

tot het niet meer te zien is.

“Daar gaat zij”, verzucht hij.

En hij vindt het jammer dat zij uit het zicht verdwenen is.

Ergens in de verte, aan de overkant op een prachtig wit strand

staat een mensenmassa.

Ze kijken uit over de vlakke en eindeloos lijkende zee.

In de verte, aan de horizon,

wordt een stipje zichtbaar. Het wordt snel groter en groter.

Het is een schoener met de zeilen bol van de wind.

Het heeft haast om de kust te bereiken.

En iedereen op het strand juicht: .

”Daar komt ze!”.


Mijn maatje,

Mijn hulp,

Mijn alles,

Mijn Fija.

”You were the sunshine of my life.”

In dank aan God, die haar in Zijn genade aan mij gaf.

Levenslang.

Tot de dood ons scheidde;

in een scheiding, niet voor altijd.

Bij Hem zullen we elkaar terugzien.

Maar 't heerlijkst is, daar zien we Jezus.