hier is Tinus!

Zo lief had God de wereld dat Hij zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft  opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.  Johannes 3:16

Bezoekers nu

Bezoekers totaal

zaten


Home Wie ben ik Onoverzichtelijke bocht Zijn Naam Cursief Eerste hulp Maarten In vogelvlucht Links Contact


Tinus

Miracle


We waren onderweg en hadden een CD op staan: Miracles d’amour. We luisterden naar het eerste nummer: ‘plaisir ‘d amour’. Het is niet allemaal plaisir, in dat liedje, er is ook ‘chagrin’ …

Omdat onze autoradio is uitgerust met TA stopte de muziek en kwamen er verkeersmededelingen voor in de plaats: ‘Goedenavond, we hebben vandaag een drukke avondspits. De totale lengte is meer dan vijfhonderd kilometer.’ Deze mededeling kregen we op het moment dat de zangeres zong over ‘chagrin d’amour’. Het paste dus precies.

Na de aankondiging van de minimaal. 100.000 voertuigen die op dat moment ergens stil stonden, begon ik de kilometers te tellen van al de files die werden voorgelezen. Ik kwam niet verder dan zeven en negentig. Waren de andere vierhonderd en drie als door een ‘miracle’ plotseling opgelost? De file waarin wij onszelf af en toe enigszins voortbewogen werd niet genoemd. Dat had mij iets moeten zeggen over de mate waarin je je kunt overgeven aan de betrouwbaarheid van de verkeersinformatie. We reden bij Vianen en we konden kiezen of we via de A2 of A27 verder zouden rijden. Omdat het op de A2 niet opschoot reden we de A27 op.

Maar ja, daar was ook een file en niet zo’n kleintje ook. Deze file was ook niet genoemd en hoorde, net als die waar wij in stonden, kennelijk bij de ‘bekende’ files. Bekend ja, maar bij wie? Niet bij mij. We deden er drie kwartier over om bij Nieuwegein te komen. Daar hebben we maar even een pauze ingelast bij McDonalds.

Bij de filemeldingen wordt het grootste gedeelte verzwegen of wordt ervan uit gegaan dat ‘men het wel weet’. Dat laatste kun je tegenwoordig ook vaker zeggen van de evangelieverkondiging.

In onze tijd lijkt het wel of God steeds vriendelijker, liever, aardiger en leuker wordt.

Volgens een landelijke kerstactie werd zelfs gesteld dat God ‘je stille aanbidder’ is.

Hoezo aanbidder? Hoezo stil?  De hele schepping schreeuwt het uit dat er een Schepper is! Maar de mensen luisteren liever naar Darwin of een andere ‘verlichte geest’ die het over Intelligent Design heeft. En God zou de aanbidder van de mens zijn…? Lijkt me stug!

Alle mensen zijn onderweg naar de eeuwigheid en rijden van nature allemaal op de verkeerde weg. Zij hebben betrouwbare ‘geestelijke verkeersmededelingen’ nodig. We moeten niet aannemen dat ‘men het wel weet’. ‘Het vervelende’ mogen we ook niet verzwijgen. God is liefde! Ja, prijs de Heer! Maar Hij is ook een verterend vuur. En het eeuwige oordeel is net zo reëel als de eeuwige heerlijkheid.

Er is maar één afslag, beter gezegd: Eén Weg. Het is óf eeuwig ‘plaisir’, óf eeuwig ‘chagrin’. De Heilige en Rechtvaardige God wil zondige mensen als wij redden door het geloof in Zijn Zoon. Gods toorn over de zonden, die wij verdiend hadden, heeft Hij voor hen die Hem aannemen op het kruis gedragen. Dat is puur ‘amour’. En een regelrecht ‘miracle’.