hier is Tinus!

Zo lief had God de wereld dat Hij zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft  opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.  Johannes 3:16

Bezoekers nu

Bezoekers totaal

zaten


Home Wie ben ik Onoverzichtelijke bocht Zijn Naam Cursief Eerste hulp Maarten In vogelvlucht Links Contact


EERSTE HULP

Stel je voor, je rijdt, laten we zeggen met de fiets, op een drukke weg. Het verkeer raast om je heen en je moet voorsorteren om linksaf te slaan. Je kijkt in het gunstigste geval even om, om te kijken of er een gaatje is, maar meestal ga je gewoon naar links en verwacht je dat die andere weggebruikers wel voor je zullen inhouden. Je komt aan op het midden van de weg en als er even weer een gaatje is ga je alvast naar de andere kant van de weg, hoewel de kruising waar je linksaf in wilde nog een vijftig meter verder is. En dus rijd je vlak langs de stoep op de linker weghelft tegen het verkeer in naar de hoek van de straat.

Wat je niet weet is dat er iemand met de auto die straat uit komt rijden en rechtsaf moet en vreselijke haast heeft. Jullie ontmoeten elkaar precies op de hoek van de straat. Hij ziet een gaatje om rechtsaf te kunnen gaan en verwacht helemaal geen fietser die hem aan de verkeerde kant van de straat tegemoet komt.

Resultaat: Kromme bumper en kapotte koplamp aan de auto,en over je fiets zullen we het maar niet hebben… De deuk in de motorkap heeft een beetje jouw vorm want daarop kwam je neer voordat je er aan de zijkant afgleed en terecht kwam op de plek waar je nu ligt.

Je hebt geluk! De ambulance is er binnen de voorgeschreven tijd (zoals meestal wel het geval is: dank aan alle ambulancepersoneel)

Nu neemt het verhaal een vreemde wending.

Jij ligt daar op de grond met een duidelijk gebroken been want je been vertoont een bocht die je niet vaak ziet, of je moet twee knieën in je ene been hebben… En verder heb je ook nog een hevig bloedende wond net boven je rechteroog.

Het personeel van de ambulance M/V rent op je af en ze pakken je bij de schouders en zetten je in zit positie. Je gilt van de pijn. Dan zien ze die rare kronkel in je been en leggen hem recht wat weer een kreet van pijn bij je teweegbrengt. Een persoon van de Ambulance houdt je vast terwijl de andere je hemd omhoog doet en naar je hart en je longen gaat luisteren. ‘Diep zuchten’ is de opdracht en na dit een paar keer herhaald te hebben hoor je zeggen: ‘Hart en longen zijn goed, kijk jij even naar de reflexen.’ En dan krijg je een paar tikken met het hamertje op beide ellebogen en een knie. ‘Reflexen zijn goed, die van het zere been heb ik niet getest, maar dat zal ook wel goed zitten.’

Gelukkig komt er op dat moment iemand tussen de omstanders vandaan. Hij is arts en hij zorgt ervoor dat de je op de brancard wordt gelegd en naar het ziekenhuis wordt vervoerd.

Nu moet ik even een stapje maken en ik hoop dat je even met me mee gaat.

Eerst een stelling: In het begin schiep God de hemel en de aarde en ook Adam en Eva, de eerste mensen. Alles was goed.

Dan komt in de Bijbel het verhaal met de vrucht waarvan die eerste twee mensen niet mochten eten. De Bijbel noemt dit de ‘val in de zonde’. De mensen waren geschapen om altijd te blijven leven, maar moesten door de zonden uiteindelijk sterven. En alle mensen die erna zijn gekomen ook. In de Bijbel staat dat de mensen één keer moeten sterven en dat daarna het oordeel komt. Dat komt omdat na Adam alle mensen hebben gezondigd en daardoor de heerlijkheid van God missen.

Wij allemaal hebben, zonder enige uitzondering, op de een of andere manier iets gemeen met die fietser die min of meer roekeloos door het leven gaat. Wij allemaal hebben neigingen om dingen te doen die niet goed zijn. Dat kan variëren van een ‘leugentje om bestwil’ tot ‘inbraak, roof en moord’. Hoe klein of hoe groot ook, het zijn allemaal ‘zonden’. Dat zijn zonden tegen Gods regels. En daar staat straf op. Eeuwige straf.

Hoe kom je daar vanaf? Er worden allerlei ‘wegen’  aangeprezen die je zou moeten gaan en er zijn allerlei methoden bedacht. De één zegt dat je op pelgrimsreis moet gaan. Naar Mekka of naar Fatima. Naar Santiago de Compostella of naar Banneux. Anderen zeggen dat je je moet onderdompelen in de rivier de Ganges of dat je Boeddhist moet worden. Soms worden psychologische trucs voorgesteld zoals zelfaanvaarding of ‘rebirthing’, of ‘feed back’. Noem maar op er zijn zoveel ‘wegen’ die als de juiste worden aangeprezen, maar het zijn net zulke ‘helpers’ als het personeel van die ene ambulance….

Hier komt ‘de dokter’:

Om te weten hoe een apparaat functioneert kun je het beste de gebruiksaanwijzing van de fabrikant raadplegen. Alle andere gebruiksaanwijzingen kunnen wel iets over het apparaat zeggen maar volledig kunnen ze niet zijn en dus: waardeloos om ons verder te helpen.

Ook om de oplossing van het ‘zondeprobleem’ te vinden hebben we de gebruiksaanwijzing van de Fabrikant nodig, de Bijbel, dat is het Woord van God.

Heel in het kort komen de oorzaak, gevolgen en remedie hier op neer:

Oorzaak:Want allen hebben gezondigd en

Gevolg: missen de heerlijkheid van God,

Remedie: en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed.

Wij hebben gezondigd en daarom vallen wij onder het oordeel over de zonden. Dat betekent de eeuwige straf in de hel, ver van God verwijderd.

Ieder mens is uniek, maar er was één Persoon die om zo te zeggen nog ‘Unieker’ was: Jezus. Hij, de Zoon van God, werd geboren uit een maagd en was daarom zonder zonde en zo was hij volmaakt geschikt om de zonden van schuldigen ‘over’ te nemen.

Toen Hij aan het kruis hing werd het drie uur lang volkomen donker en in die tijd legde God alle zonden op Hem. Daar werd Hij het Lam van God dat de zonden van de wereld wegdroeg. Hij stierf en stond op uit de doden zodat wij eeuwig leven bij God kunnen krijgen. En ook eeuwig de heerlijkheid van God zullen ervaren.

Wat moeten wij doen om dit eeuwige leven te krijgen.

1- Erkennen dat we zondaars zijn.

2- God vergeving vragen over onze zonden.

3- De Heere Jezus vragen om in je leven te komen en Hem te danken dat Hij voor jou stierf.

Waar je ook bent je kunt het tegen Hem zeggen, hij hoort je of je nu hard roept of zachtjes fluistert.

Doe het! Nu. Morgen kan te laat zijn!