hier is Tinus!

Zo lief had God de wereld dat Hij zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft  opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.  Johannes 3:16

Bezoekers nu

Bezoekers totaal

zaten


Home Wie ben ik Onoverzichtelijke bocht Zijn Naam Cursief Eerste hulp Maarten In vogelvlucht Links Contact


Tinus

The BIG BANG theory: God spoke and: BANG, it happened.

Dit staat op de zijkant van mijn administratiekoffertje. Dat laat duidelijk zien wat mijn standpunt is in de zaak: Schepping vs. Evolutie. Als ik zou moeten geloven dat er eerst helemaal niets was, en dan dat - wat er niet was - uit elkaar plofte waardoor het leven ontstond, dan lijkt me dat heel wat lastiger dan eenvoudig te geloven in een schepping door een Almachtig God in zes dagen.

In deze tijd zijn er veel mensen, die zeggen de Bijbel te geloven, die toch een compromis sluiten met de evolutionistische filosofieën die onze samenleving domineren door de acceptatie van de ‘geologische tijdrekeningen’. Dit denksysteem gaat er van uit (bijvoorbeeld door bestudering van fossielen) dat de aarde ruwweg 4,5 miljard jaar oud is. De mens zou dan de hoogste vorm van de zoogdieren zijn met een geschiedenis van ongeveer een miljard jaar.

Om het compromis met de evolutietheorie aannemelijk te maken wordt gezegd dat ‘dag’  –yom- niet altijd spreekt van een periode van 24 uur of van de tegenstelling tot ‘nacht’; ‘dag’ zou dan heen wijzen naar een geologisch tijdperk.

Maar in Genesis 1 is het wel degelijk zo dat God de dag voorstelt zoals wij die nu kennen: de periode tussen twee nachten! Natuurlijk wist God van alle heidense en pantheïstische dwalingen die zouden komen. Denk bijvoorbeeld aan de Griekse en Egyptische evolutionistische godsdiensten. Daarom gaf Hij op de eerste Scheppingsdag een nauwkeurig omschreven betekenis aan het woord ‘dag’. (Het is een vast gegeven dat daar, waar een bepaald woord in de Bijbel voor het eerst voorkomt, dit meestal een helder beeld geeft van de betekenis van dit woord.)

God noemde het licht ‘dag’ en dat was de eerste dag met zijn avond en zijn ochtend. Alle volgende dagen hebben hetzelfde patroon gevolgd: een periode van duisternis (nacht) gevolgd door een periode van licht (dag).

Later verklaart de HEERE nog een keer dat Hij de hemel en de aarde schiep in zes (gewone mensen) dagen. Dat zei Hij tegen mensen die op de hoogte waren van de betekenis van nacht en dag: het Joodse volk in de woestijn. Zij hebben geen moment getwijfeld aan de betekenis van ‘nacht’ en ‘dag’.

Door het geloof zien wij in, dat de wereld gemaakt is door het woord van God zodat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn wat zichtbaar is. Hebreeën 11:3 HSV

Geloven houdt in: aanvaarden wat God zegt, ook als het in tegenspraak lijkt te zijn met ‘de wetenschap’ of botst met ‘ervaringen van mensen’, of wanneer het ingaat tegen politiek correct denken of wat er verder maar kan zijn wat het eenvoudige geloof in de weg kan staan. Onze enige antwoord moet zijn wat Paulus schrijft aan de gelovigen te Korinthe:

Want wij breken de valse redeneringen af, en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. 2 Kor. 10:5 HSV

O Timotheus, bewaar het u toevertrouwde pand, ga onheilig, inhoudsloos gepraat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis uit de weg; 1Tim. 6:20 HSV

God sprak ‘zes dagen lang’ en in die ‘bijna week’ was alles klaar.

Wat zijn onder andere de consequenties als we dit loslaten?

 Dan spreekt de Schrift onwaarheid als er staat dat God de mens uit de aarde heeft gemaakt

 Wanneer de mens geëvolueerd is uit een zoogdier dan is er geen plaats voor een historische Adam, gevormd uit de aarde en zijn vrouw Eva uit zijn zijde!

 Dan is er ook nooit een sprekende slang en nooit een zondeval geweest.

 Dan is Christus’ lijden, sterven en opstanding niet nodig, ja zinloos geweest want er was toch geen zondeval?

Er zijn gelukkig ook heel wat wetenschappers die overtuigd zijn van een jonge aarde van maximaal 10.000 jaar oud. Als we de geslachtslijsten in de Bijbel natrekken dan komt dat ook vrij aardig overeen. Bij twijfel aan de ‘hardheid’ van de geslachtslijsten bedenke men dat de hele Schrift door God is ingegeven, ( 2 Tim. 3:16) en dat is inclusief de genoemde tijdsaanduidingen.
aat op de zijkant van mijn administratiekoffertje. Dat laat duidelijk zien wat mijn standpunt is in de zaak: Schepping vs. Evolutie. Als ik zou moeten geloven dat er eerst helemaal niets was, en dan dat - wat er niet was - uit elkaar plofte waardoor het leven ontstond, dan lijkt me dat heel wat lastiger dan eenvoudig te geloven in een schepping door een Almachtig God in zes dagen.

In deze tijd zijn er veel mensen, die zeggen de Bijbel te geloven, die toch een compromis sluiten met de evolutionistische filosofieën die onze samenleving domineren door de acceptatie van de ‘geologische tijdrekeningen’. Dit denksysteem gaat er van uit (bijvoorbeeld door bestudering van fossielen) dat de aarde ruwweg 4,5 miljard jaar oud is. De mens zou dan de hoogste vorm van de zoogdieren zijn met een geschiedenis van ongeveer een miljard jaaThe BIG BANG theory: God spoke and: BANG, it happened. Dit staat op de zijkant van mijn attachékoffertje. Dat laat duidelijk zien wat mijn standpunt is in de zaak: Schepping vs. Evolutie. Als ik zou moeten geloven dat er eerst helemaal niets was, en dan dat - wat er niet was - uit elkaar plofte waardoor het leven ontstond, dan lijkt me dat heel wat lastiger dan eenvoudig te geloven in een schepping door een Almachtig God in zes dagen.


In deze tijd zijn er veel mensen, die zeggen de Bijbel te geloven, die toch een compromis sluiten met de evolutionistische filosofieën die onze samenleving domineren door de acceptatie van de ‘geologische tijdrekeningen’. Dit denksysteem gaat er van uit (bijvoorbeeld door bestudering van fossielen) dat de aarde ruwweg 4,5 miljard jaar oud is. De mens zou dan de hoogste vorm van de zoogdieren zijn met een geschiedenis van ongeveer een miljard jaar.


Om het compromis met de evolutietheorie aannemelijk te maken wordt gezegd dat ‘dag’  –yom- niet altijd spreekt van een periode van 24 uur of van de tegenstelling tot ‘nacht’. ‘Dag’ zou dan heen wijzen naar een geologisch tijdperk.


Maar in Genesis 1 is het wel degelijk zo dat God de dag voorsteld zoals wij die nu kennen: de periode tussen twee nachten! Natuurlijk wist God van alle heidense en pantheïstische dwalingen die zouden komen. Denk bijvoorbeeld aan de Griekse en Egyptische evolutionistische godsdiensten. Daarom gaf Hij op de eerste Scheppingsdag een nauwkeurig omschreven betekenis aan het woord ‘dag’. (Het is een vast gegeven dat dáár, waar een bepaald woord in de Bijbel voor het eerst voorkomt, dit meestal een helder beeld geeft van de betekenis van dit woord.)

God noemde het licht ‘dag’ en dat was de eerste dag met zijn avond en zijn ochtend. Alle volgende dagen hebben hetzelfde patroon gevolgd: een periode van duisternis (nacht) gevolgd door een periode van licht (dag).


Later verklaart de HEERE nog een keer dat Hij de hemel en de aarde schiep in zes (gewone mensen) dagen. Dat zei Hij tegen mensen die op de hoogte waren van de betekenis van nacht en dag: het Joodse volk in de woestijn. Zij hebben geen moment getwijfeld aan de betekenis van ‘nacht’ en ‘dag’.


Door het geloof zien wij in, dat de wereld gemaakt is door het woord van God zodat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn wat zichtbaar is. Hebreeën 11:3 HSV


Geloven houdt in: aanvaarden wat God zegt, ook als het in tegenspraak lijkt te zijn met ‘de wetenschap’ of botst met ‘ervaringen van mensen’, of wanneer het ingaat tegen politiek correct denken of wat er verder maar kan zijn wat het eenvoudige geloof in de weg kan staan. Onze enige antwoord moet zijn wat Paulus schrijft aan de gelovigen te Korinthe:


Want wij breken de valse redeneringen af, en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. 2 Kor. 10:5 HSVO Timotheus, bewaar het u toevertrouwde pand, ga onheilig, inhoudsloos gepraat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis uit de weg; 1Ti 6:20 HSV


God sprak ‘zes dagen lang’ en die ‘bijna week’ was alles klaar.

Wat zijn onder andere de consequenties als we dit loslaten?Er zijn gelukkig ook heel wat wetenschappers die overtuigd zijn van een jonge aarde van maximaal 10.000 jaar oud. Als we de geslachtslijsten in de Bijbel natrekken dan komt dat ook vrij aardig overeen. Bij twijfel aan de ‘hardheid’ van de geslachtslijsten bedenke men dat de hele Schrift door God is ingegeven, ( 2 Tim. 3:16) en dat is inclusief de genoemde tijdsaanduidingen.


r.

Om het compromis met de evolutietheorie aannemelijk te maken wordt gezegd dat ‘dag’  –yom- niet altijd spreekt van een periode van 24 uur of van de tegenstelling tot ‘nacht’; ‘dag’ zou dan heen wijzen naar een geologisch tijdperk.

Maar in Genesis 1 is het wel degelijk zo dat God de dag voorstelt zoals wij die nu kennen: de periode tussen twee nachten! Natuurlijk wist God van alle heidense en pantheïstische dwalingen die zouden komen. Denk bijvoorbeeld aan de Griekse en Egyptische evolutionistische godsdiensten. Daarom gaf Hij op de eerste Scheppingsdag een nauwkeurig omschreven betekenis aan het woord ‘dag’. (Het is een vast gegeven dat daar, waar een bepaald woord in de Bijbel voor het eerst voorkomt, dit meestal een helder beeld geeft van de betekenis van dit woord.)

God noemde het licht ‘dag’ en dat was de eerste dag met zijn avond en zijn ochtend. Alle volgende dagen hebben hetzelfde patroon gevolgd: een periode van duisternis (nacht) gevolgd door een periode van licht (dag).

Later verklaart de HEERE nog een keer dat Hij de hemel en de aarde schiep in zes (gewone mensen) dagen. Dat zei Hij tegen mensen die op de hoogte waren van de betekenis van nacht en dag: het Joodse volk in de woestijn. Zij hebben geen moment getwijfeld aan de betekenis van ‘nacht’ en ‘dag’.

Door het geloof zien wij in, dat de wereld gemaakt is door het woord van God zodat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn wat zichtbaar is. Hebreeën 11:3 HSV

Geloven houdt in: aanvaarden wat God zegt, ook als het in tegenspraak lijkt te zijn met ‘de wetenschap’ of botst met ‘ervaringen van mensen’, of wanneer het ingaat tegen politiek correct denken of wat er verder maar kan zijn wat het eenvoudige geloof in de weg kan staan. Onze enige antwoord moet zijn wat Paulus schrijft aan de gelovigen te Korinthe:

Want wij breken de valse redeneringen af, en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. 2 Kor. 10:5 HSV

O Timotheus, bewaar het u toevertrouwde pand, ga onheilig, inhoudsloos gepraat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis uit de weg; 1Ti 6:20 HSV

God sprak ‘zes dagen lang’ en die ‘bijna week’ was alles klaar.

Wat zijn onder andere de consequenties als we dit loslaten?

Dan spreekt de Schrift onwaarheid als er staat dat God de mens uit de aarde heeft gemaakt

Wanneer de mens geëvolueerd is uit een zoogdier dan is er geen plaats voor een historische Adam, gevormd uit de aarde en zijn vrouw Eva uit zijn zijde!

Dan is er ook nooit een sprekende slang en nooit een zondeval geweest.

Dan is Christus’ lijden, sterven en opstanding niet nodig, ja zinloos geweest want er was toch geen zondeval?

Er zijn gelukkig ook heel wat wetenschappers die overtuigd zijn van een jonge aarde van maximaal 10.000 jaar oud. Als we de geslachtslijsten in de Bijbel natrekken dan komt dat ook vrij aardig overeen. Bij twijfel aan de ‘hardheid’ van de geslachtslijsten bedenke men dat de hele Schrift door God is ingegeven, ( 2 Tim. 3:16) en dat is inclusief de genoemde tijdsaanduidingen.