hier is Tinus!

Zo lief had God de wereld dat Hij zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft  opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.  Johannes 3:16

Bezoekers nu

Bezoekers totaal

zaten


Home Wie ben ik Onoverzichtelijke bocht Zijn Naam Cursief Eerste hulp Maarten In vogelvlucht Links Contact


Tinus

Eisen bijgesteld…?

Mijn rijbewijs ging verlopen en moest verlengd worden. In mijn iets jongere jaren reed ik met combinaties en trailers rond. Ook nadat ik ander werk kreeg in de transportwereld reed ik -meestal voor goede doelen – af en toe ritjes naar Oost Europa. Mijn ‘groot rijbewijs’ wil ik voorlopig nog niet kwijt. Vroeger was verlenging van het ‘groot rijbewijs’ heel simpel maar sinds kort is dat veranderd.

Ik meldde me op het gemeentehuis. Kreeg daar een zgn. ‘eigen verklaring’ en moest daarmee naar de daarvoor aangewezen ARBO instantie.

Bij de dokter werd mijn plasje onderzocht (nee, ik was niet zwanger) en mijn bloeddruk gemeten. Ook mijn gezichtsvermogen werd gekeurd. Tot mijn verbazing moest ik hiervoor mijn bril afzetten. Dat doe ik onder het rijden nooit want, blinde vink die ik zonder bril ben, zou dat tot zeer ingewikkelde en schilderachtige ongelukken aanleiding kunnen geven. Nadat ik mijn bril had afgezet zag ik tot mijn vreugde wel de assistente zodat ik wist in welke richting ik ongeveer moest kijken, er van uitgaande dat zij bij de kaart stond...

Vroeger, toen ik nog voor de NBM in Zeist reed, moest ik ook naar de dokter om mijn gezondheidsverklaring te laten verlengen. Bloed, bloeddruk en het water plus gezichtsvermogen maakten ook toen onderdeel van het onderzoek uit. Maar ook gehoor en reactievermogen. En dan het lichamelijk onderzoek! Je onderging het bijna in paradijselijke kleding. Liggend op een tafel, werd je beklopt en gekneed en zelfs werd er een kortstondige blik op de waardigheid geworpen.

Vroeger was dat onderzoek om de vijf jaar en alleen voor chauffeurs die werkzaam waren in het personenvervoer.

Nu is de keuring voor alle chauffeurs, zowel in het goederen- als het personenvervoer. Een verdubbeling van de beroepsgroep; dus ook een verdubbeling van de geldigheid van de uitslag van vijf naar tien jaar. Is dit ambetnaarlijke logica?

In Leviticus 13:12-13 lezen we ook van een medische keuring. Een melaatse moest zich ook laten keuren. Als hij of zij helemaal melaats was, dan werd de patiënt genezen verklaard. Dat lijkt paradoxaal maar is niet zo gek als het lijkt! Melaatsheid is een beeld van de zonde, de ‘keuringsarts’ –in dit geval een priester- is een beeld van de Heer Jezus. De conclusie is duidelijk: Kom je met erkenning van al je zonden bij de Heer Jezus dan word je rein verklaard. Want dan geldt het offer voor de zonden dat Hij bracht door te sterven op het kruis, ook voor jou. Je moet wel komen met de erkenning dat je een zondaar bent en niets verdiend hebt

Ik heb soms de indruk dat de geestelijke keuringseisen tegenwoordig ook nogal eens worden afgezwakt. Maar er is geen ARBOdienst of –wetgeving in staat Gods hoge eis te versoepelen.

Uit genade bent u behouden, door geloof en dat niet uit u, het is de gave van God; niet op grond van werken, opdat niemand roemt.Ef. 2:8-9.